Doanh thu của các HTX đạt 425 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

14:16:35 | 06/08/2018

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã, trong 6 tháng đầu năm 2018, Nghệ An có 32 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 677 HTX; doanh thu đạt 425 tỷ đồng.

 

doanh thu cua cac htx dat 425 ty dong trong 6 thang dau nam

Doanh thu của các HTX đạt 425 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Cũng theo Liên minh HTX trong tổng số 677 HTX đang hoạt động trên địa bàn Nghệ An có 459 HTX dịch vụ nông nghiệp, 137 HTX phi nông nghiệp và 59 quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX sở hữu 266.010 thành viên và có 53.326 lao động làm việc thường xuyên.

Trong đó, 301 HTX hoạt động có hiệu quả, chiếm 44,5%; 291 HTX hoạt động trung bình, chiếm 43,2%; HTX hoạt động kém hiệu quả 55 HTX chiếm 8,2%, còn lại các HTX mới thành lập chưa đánh giá.

Nhìn chung, các HTX đã dần phát huy nội lực, chủ động đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để phát triển.

Nhờ đó, tổng doanh thu của các HTX 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tăng khá; tạo việc làm, nâng cao thu nhập góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, doanh thu các HTX nông nghiệp đạt 125 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ 2017 là 80 tỷ đồng); thu nhập thường xuyên của người lao động đạt bình quân 32 - 35 triệu đồng/lao động/năm.

Doanh thu các HTX phi nông nghiệp đạt trên 300 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 98 tỷ đồng); thu nhập lao động thường xuyên trong HTX đạt bình quân 50 - 55 triệu đồng/lao động/năm.

Nghệ An có 59 quỹ tín dụng nhân dân (TDND), hoạt động trên 150 xã của 14 huyện, thành, thị; thu hút 83.162 thành viên tham gia, tổng nguồn vốn huy động 5.235 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống các HTX trên địa bàn Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, thụ hưởng từ chính sách. Phần lớn các HTX khó tiếp cận và thiếu thông tin về thị trường, nguồn nhân lực có trình độ chưa được tăng cường; việc liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ để sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm vẫn còn nhiều hạn chế.

Mục tiêu năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 50 HTX, phát triển 30 đơn vị thành viên; xây dựng thành công mỗi huyện, thành, thị từ 1 - 2 mô hình HTX kiểu mới và đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động cho 1.400 - 1.500 học viên.


Theo Báo Công Thương điện tử

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Đối tác - Liên kết