Tín dụng chính sách- Phát huy hiệu quả xóa đói, giảm nghèo

08:06:27 | 14/11/2017

Là một cấu phần quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam, hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi đã không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước.

   

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hàng chục nghìn hộ nghèo Sóc Trăng vươn lên trong cuộc sống

4,5 triệu hộ thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - thời gian qua, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói riêng đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người dân.

Thống kê của NHCSXH cho thấy, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) tại NHCSXH luôn có sự tăng trưởng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 25,82%. Đến ngày 30/9/2017, tổng dư nợ các chương trình TDCS đạt 169.036 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với thời điểm thành lập. Sau 15 năm hoạt động, nguồn vốn TDCS đã giúp gần 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giúp hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn... đóng góp quan trọng thực hiện được các mục tiêu đặt ra tại Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo…
Đáng chú ý, đi cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng TDCS thời gian qua đã không ngừng được củng cố và nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% tại thời điểm nhận bàn giao (năm 2002) xuống còn 0,81% tại thời điểm ngày 30/9/2017. Kết quả này được nhiều đại biểu Quốc hội ghi nhận là "điểm sáng" và là một trong những "trụ cột" của hệ thống các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam.

Duy trì tín dụng bền vững

Theo đánh giá của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hòa - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng - việc tồn tại các cơ chế tín dụng cho người nghèo là tất yếu. Nhưng quan trọng hơn cả là làm thế nào tăng cường khả năng đáp ứng về nhu cầu vốn cũng như bảo đảm được tính bền vững của cơ chế tín dụng đặc biệt cho người nghèo. Điều này đòi hỏi NHCSXH phải tiếp tục đánh giá, nhìn nhận thành công cũng như các vấn đề hiện tại; so sánh, đúc rút từ thực tiễn quốc tế và điều kiện môi trường Việt Nam để có những bước đi phù hợp tiếp theo. "Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cần tăng cường mối liên kết hữu cơ giữa tiết kiệm và tín dụng với các mức lãi suất đặt ra phù hợp với mức lãi suất phổ biến của thị trường nhằm xây dựng, duy trì chương trình tín dụng bền vững. Đối với các dự án tín dụng đơn giản, cần nghiên cứu sử dụng các công cụ sáng tạo khác biệt để tối thiểu hóa chi phí" - bà Hòa cho biết.

Ông Ngô Trường Thi - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, việc hoàn thiện hệ thống chính sách giảm nghèo cần theo hướng giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, tăng cường chính sách hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, đồng thời mở rộng chính sách cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Cùng với đó, TDCS cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa với hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập cho người nghèo trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng, lấy người nghèo làm chủ thể, lồng ghép với nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, từ các chương trình dự án khác, vốn đối ứng của hộ nghèo để tạo ra gói hỗ trợ đủ mạnh, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Hiện nay, vốn TDCS đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

 

Theo Báo Công Thương điện tử

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Đối tác - Liên kết