• Banner chạy dọc bên trái
  • Banner chạy dọc bên phải

Traphaco trình kế hoạch lãi sau thuế đạt 242 tỷ, phát hành gần 7 triệu cổ phiếu thưởng

13:42:57 | 20/03/2017

CTCP Traphaco (TRA) trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% và kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 414,5 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

 Theo đó, trong năm 2016, tổng doanh thu thuần TRA đạt 1.998 tỷ đồng, suýt soát đạt kế hoạch tổng doanh thu đặt ra là 2.100 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 228,2 tỷ đồng, vượt gần 9% kế hoạch năm.

 
 

Doanh thu không đạt được kế hoạch đặt ra do vào tháng 10/2016, TRA quyết định chuyển đổi Hợp đồng mua bán với Nam Dương thành Hợp đồng ủy thác; tháng 12/2016, TRA đã thoái vốn tại CTCP Dược và Vật tư Y Tế Thái Nguyên. Các hoạt động này làm giảm doanh thu TRA khoảng 100 tỷ đồng.

Cùng với đó, TRA trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, phần doanh thu hàng sản xuất và phân phối độc quyền dự kiến đạt 1.680 tỷ đồng; doanh thu được cộng từ công ty con đạt 315 tỷ đồng; doanh thu hàng xuất nhập khẩu và ủy thác dự kiến đạt 5 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận hợp nhất sau thuế 2017 dự kiến đạt 242 tỷ đồng; tăng 6,1% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, TRA lưu ý do chuyển đổi hình thức hợp đồng với Nam Dương, doanh thu hàng ủy thác không được tính vào tổng doanh thu hợp nhất, khoảng 260 tỷ đồng.

TRA cũng trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 các mục tiêu tài chính cơ bản trong giai đoạn từ năm 2017 – 2020. 

Ở kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, TRA trình ĐHĐCĐ thường niên tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt dự kiến là 30%.

Cùng với đó, TRA dự kiến sẽ trả bằng tiền 10% cổ tức 2016 còn lại vào quý II/2017. Trước đó, công ty đã tạm ứng 20% cổ tức 2016 vào tháng 01/2017. 

Cùng với đó, nhằm mục đích mở rộng quy mô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh, TRA trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phương án phát hành gần 7 triệu cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2.

Qua đó, TRA dự tính sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 345,4 tỷ lên hơn 414,5 tỷ đồng.

Được biết, nguồn vốn phát hành lấy từ vốn thặng dự, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

 

Theo bizlive.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

  • Đối tác - Liên kết